WAAROM


Als gevolg van de lockdownmaatregelen zullen ongeveer een miljoen mensen een aanzienlijk deel of het geheel van hun inkomen kwijtraken. Het betalen van onze huur brengt hen in financiële moeilijkheden om in hun basisbehoeften te voorzien: zich voeden, zich verzorgen, voor elektriciteit en gas betalen.


De huisvestingsproblemen waren al ernstig in Brussel en België. Huurders en verenigingen die het recht op huisvesting verdedigen, wijzen al lang op de almacht van verhuurders en financiële belangen in verband met de – toch elementaire – behoeften van gezinnen die een woning nodig hebben. De huren waren al te duur voor duizenden gezinnen. De afgelopen tien jaar zijn de huren veel sneller gestegen dan onze salarissen. De situatie is verslechterd nu de Coronavirus-COVID19 -crisis ons van ons inkomen berooft, of van een deel ervan.


Wij stellen vast dat de opeenvolgende regeringen het recht op winst alleen maar hebben versterkt in plaats van het fundamentele recht op huisvesting. Het is daarom essentieel om niet alleen de huurbetalingen in deze periode van opsluiting als noodmaatregel te annuleren. Ook moeten we de manier grondig heroverwegen waarop we – samen, als samenleving – de toegang tot huisvesting voor iedereen organiseren na deze crisisperiode.


Geïsoleerd en eenzaam tegenover onze huisbaas zal het moeilijk zijn om onze stem te laten horen. In het licht van deze extreme situatie is het essentieel om samen te werken, vanuit dezelfde moeilijke levensomstandigheden en rond hetzelfde doel: de annulering van de huurbetalingen voor de duur van de lockdown, en echte toegang voor iedereen tot fatsoenlijke huisvesting. Natuurlijk is het weigeren om huur te betalen niet zonder risico. Concreet bieden wij hier verschillende adviezen (standaardbrief, juridische zaken) en ondersteuning (juridisch en politiek) aan voor mensen die in huurstaking gaan.


HOE 


1. Neem contact op met uw buren en betaal de huur niet zolang de urgentie en de maatregelen aanhouden → een voorbeeldbrief om te versturen naar de verhuurder is hier beschikbaar


2.  Sluit je aan bij de facebookgroep “Grève des loyers – Huurstaking Belgiëque”, om samen te discussiëren en te organiseren met het oog op de uitzettingen die zeer snel na de lockdown zullen plaatsvinden. Deel op de netwerken de pagina “Rents Strike – Huurstaking Belgiëque” en gebruik #huurstaking #rentstrike : met hoe meer we zijn, hoe meer gehoor we krijgen.  Verspreid de posters (hier beschikbaar, of maak er zelf) online en op plaatsen die – nog steeds – worden bezocht door mensen in de steden: bushaltes, supermarkten, apotheken…


3. Hang een spandoek of affiche aan het raam van het huis: herhaal de slogan”huurstaking / grève du loyer” of hang gewoon een wit spandoek op. Als je wilt, maak er dan een foto van en stuur die naar de hiertoe voorziene sociale netwerken.


4. Getuig over uw persoonlijke ervaring van de situatie en de reactie van uw verhuurder op de pagina of per e-mail naar grèvedesloyersbelgique@riseup.net.

5. Vul het formulier in om te laten zien dat u deelneemt aan de staking. Het is belangrijk dat we weten met hoeveel we zijn om een gunstig machtsevenwicht te creëren.


6. Teken de petitie en neem deel aan het stakingsfonds om de stakers te steunen, zodat ze zich voor de rechter kunnen verdedigen als ze worden aangeklaagd.


NEWSLETTER