#Waarom staken?


Als gevolg van de lockdown zullen ongeveer een miljoen mensen een aanzienlijk deel of het geheel van hun inkomen kwijtraken. Hoe gaan we in onze basisbehoeften blijven voorzien: voeding, gezondheidszorg, nutsvoorzieningen, enz. als we huur moeten blijven betalen die vóór de lockdown al een zware aanslag op ons budget was?De huisvestingsproblemen waren al ernstig in Brussel en België. Huurders en verenigingen die het recht op huisvesting verdedigen, wijzen al lang op de almacht van verhuurders en financiële belangen in verband met de – nochtans elementaire – behoeften van gezinnen die een woning nodig hebben. De huurprijzen waren al te duur voor duizenden van ons. Dat is nog meer het geval nu de Coronavirus-crisis ons van ons inkomen of een deel ervan berooft. Verhuurders, die zeker niet de middelen missen om de huidige crisis het hoofd te bieden, zullen (in de meeste gevallen) waarschijnlijk niet geneigd zijn om de betaling van onze huur voor de duur van de lockdown op te zeggen. We stellen ook vast dat de opeenvolgende regeringen alleen maar het recht op winst hebben versterkt in plaats van het essentiële recht op huisvesting. Het is daarom essentieel om niet alleen de huurbetalingen in deze periode van lockdown als noodmaatregel te annuleren, maar ook om de manier waarop we – samen, als samenleving – de toegang tot huisvesting voor iedereen na deze crisisperiode organiseren, grondig te heroverwegen. Geïsoleerd en alleen tegenover onze huisbaas zal het moeilijk zijn om onze stem te laten horen. Daarom is het essentieel om samen te komen, dezelfde moeilijke levensomstandigheden aan te halen en rond hetzelfde doel te werken: het opzeggen van de huur voor de duur van de lockdown, en degelijke huisvesting voor iedereen daadwerkelijk toegankelijk te maken. Natuurlijk is het weigeren om huur te betalen niet zonder risico. Als je bang bent om je bij de beweging aan te sluiten raden we je aan hier te klikken om meer te weten te komen over de juridische aspecten en de risico’s!


# Wat zijn de risico’s van een staking?   


Staken is nooit zonder risico, maar het is ook een manier om je behoeften en rechten te laten gelden. Door de risico’s te collectiviseren, collectiviseren we ook de organisatie van de verdediging. Hoe meer mensen deelnemen, hoe groter de kans om deze risico’s te vermijden. Het is echter belangrijk om jezelf te informeren over deze potentiële risico’s, zie hiervoor de sectie Juridische Kwesties.
*Er zijn veel kleine verhuurders die hun huurinkomsten nodig hebben. Moeten we toch stoppen met het betalen van de huur?
Onze actie is gericht op het ondersteunen van mensen die hun huur niet kunnen betalen, ongeacht het welvaartsniveau van hun verhuurder. We roepen ook iedereen op om deel te nemen aan de staking, om deze te versterken, uit solidariteit met degenen die niet kunnen betalen en ook omdat we denken dat alle huur op zich onwettig is (zie “Waarom denken jullie dat alle huur onwettig is?”). In dit geval doen we toch een beroep op het gezond verstand. Als je beseft dat je verhuurder afhankelijk is van je huur om te overleven en dat je de middelen hebt om die te betalen, laat hem of haar dan niet doodgaan! Deze situatie is echter op de lange termijn niet acceptabel. We moeten ervoor zorgen dat niemand in zulke nood verkeert. Dit is een collectieve verantwoordelijkheid en moet zeker niet op de schouders van een individuele huurder rusten. Laat ons toch in het hoof houden dat een eigenaar-huurder over het algemeen een multi-eigenaar is: hij is eigenaar van zijn eigen woning en een tweede (of zelfs meer) die hij verhuurt. Dit vastgoedkapitaal sluit hem dus uit van de arme categorieën.


#Waarom denken jullie dat alle huur onwettig is?


De verhuurder-huurder relatie is per definitie onevenwichtig. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een verhuurder enerzijds een woning heeft waar hij geen direct gebruik van maakt en anderzijds een huurder die een woning nodig heeft. De verhuurder kan dan een huisvestingsoplossing aan de huurder “aanbieden”, in ruil voor de betaling van de huur. De huurder zal dan elke maand een belangrijk deel van zijn inkomen aan de verhuurder moeten betalen. De huisbaas kan dus huur trekken en rijker worden, simpelweg omdat hij een eigendomsakte heeft voor een eigendom dat hij niet echt gebruikt. De huur wordt dus betaald door de armsten die de rijksten betalen omdat ze rijker zijn en dus altijd rijker zullen zijn.


#Verhuurders hebben kosten, de huur wordt ook gebruikt om de woning te onderhouden enz..


Inderdaad, maar nooit in de verhouding van de betaalde huur. Wees er ook van bewust dat de eigenaar, als hij het gebruik van zijn woning tijdelijk verliest door deze aan de huurder te verhuren, de uiteindelijke eigenaar van zijn woning blijft. Elk onderhoud of elke renovatie houdt dus enkel de waarde van zijn eigendom in stand of verhoogt deze met het oog op een toekomstige wederverkoop of herverhuring tegen een hogere prijs. Alleen de socialisatie van de woningen zou het mogelijk maken om uit deze impasse te geraken. Wat betreft de eigenaars die moeite zouden hebben om hun hypothecaire lening terug te betalen bij gebrek aan huurinkomsten, zijn wij van mening dat het niet aan de huurders is om de investeringsplannen van hun verhuurder te financieren.


#In mijn situatie denk ik niet dat het een goed idee is om te staken, waarom denk je dat ik toch zou moeten staken?


Als je het geen goed idee vindt, kun je dat waarschijnlijk beter beoordelen dan wij. We roepen op tot een staking, maar we zijn niet van plan om iemand te dwingen ons te volgen.


#Ik kan mijn facturen en de huur betalen, waarom zou ik meedoen?


Hoe meer mensen deelnemen, hoe moeilijker het voor de verhuurders en de overheid is om de staking te breken en hoe waarschijnlijker het is dat de overheid op onze eisen zal reageren.- Het is mogelijk dat je nu geen financiële problemen hebt, maar dat over een maand of twee de situatie moeilijker word en je zal dwingen om je huur niet te betalen, net zoals het vandaag de dag voor duizenden mensen al is. -Onze eisen aan de regering gaan over het redden van levens. We willen dat de regering noodmaatregelen neemt om zoveel mogelijk sterfgevallen te voorkomen en dat mensen hun gezondheid blijven verzorgen om COVID-19 beter te kunnen bestrijden. Niemand zou moeten kiezen tussen onderdak, voedsel en gezondheid. – We moeten allemaal in tijden van crisis solidair zijn en collectieve antwoorden bieden op de actuele problemen. We weten nu al dat velen van ons de komende maanden de huur niet kunnen betalen. Deelname aan een huurstaking is een noodzakelijk gebaar om ervoor te zorgen dat de overheid de behoeften van de bevolking erkent en het opzeggen van de huren beslist zolang er sprake is van een noodsituatie op gezondheidsgebied.


# Zijn er voorbeelden van stakingen die hebben gewerkt?
 

Ja, de geschiedenis zit vol met voorbeelden van succesvolle huurstakingen, meestal veroorzaakt door extreme omstandigheden. Ga voor meer informatie naar: https://www.redpepper.org.uk/five-rent-strikes-which-changed-the-game/ of https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ve_des_loyers.


#Moeten we onze energie niet richten op het bestrijden van COVID-19?

Dat is precies wat we doen. We eisen dat huiseigenaren, banken en overheden stappen ondernemen die ons in staat stellen om onze energie te richten op het bestrijden van het virus. Als we stoppen met eten of voor onszelf zorgen zodat we onze huur kunnen betalen, of als we manieren moeten vinden om geld te verdienen terwijl alle banen weg zijn, zullen we niet in staat zijn om de meest effectieve bijdrage te leveren aan de bestrijding van de pandemie.

NEWSLETTER