Steunbetuiging voor de huurstaking

De huurprijzen zijn te duur. Ze waren het al voor de coronacrisis. Huurders betalen een te groot deel van hun inkomen voor soms ongeschikte of ongezonde huisvesting. Vandaag de dag worden deze inkomens bedreigd door de crisis die door het coronavirus werd veroorzaakt, maar toch zijn huurbetalingen nog steeds verplicht. Wij zijn van mening dat deze situatie onhoudbaar is.
Een huurstaking, bij gebrek aan andere oplossingen…
Wij, verenigingen, maatschappelijke organisaties en collectieven die actief zijn op het gebied van huisvesting, dakloosheid, milieu, enz. begrijpen de noodzaak om collectief te handelen en onze actiemiddelen op het gebied van huisvesting te herdenken. – Omdat het inkomensverlies niet alleen verband houdt met het coronavirus, en de komende economische crisis de financiële moeilijkheden waarin veel huishoudens zich bevinden alleen maar zal verergeren. – Omdat er ook een groot risico bestaat dat investeringen in de vastgoedsector worden uitgesteld, wat net als na 2008, zal leiden tot de financialisering van de huisvesting en een stijging van de prijzen. En dat er geen mechanisme wordt opgezet om deze speculatie op onroerend goed in te dammen. – Omdat er geen structurele oplossing is, terwijl ongeveer een miljoen mensen een aanzienlijk deel van hun inkomen of het hele inkomen hebben zien sneuvelen ( niet meegeteld alle mensen die zwartwerken) en een groot deel van hen nu wordt opgeroepen om de gordel aan te spannen, om te “worstelen” om hun verhuurders met dit te lage inkomen of helemaal geen inkomen te betalen.
Om al deze redenen zijn wij van mening dat de huurstaking die nu door de bewoners is begonnen een legitieme actie is. Deze actie, die grote risico’s met zich meebrengt, is, net als andere acties, een legitieme manier om te werken aan de uitvoering van een effectief recht op huisvesting.  Wij steunen ook het initiatief van het stakingsfonds, dat steun zal geven aan al diegenen die hun huur niet kunnen betalen en die vervolgd zouden worden in het vredesgerecht. Wij nodigen daarom mensen en instellingen uit om dit stakingsfonds te steunen via het growfunding platform.

Droit à un toit – Recht op een dak
Une maison en plus ASBL
Inter-Environement Bruxelles (IEB)
Comité pour l’abolition des dettes illégitimes (CADTM)
Équipes populaires Bruxelles
Les Jeunes Organisés et Combatifs (JOC)
L’Union Syndicale Etudiante (USE)
Réseau Ades
Collectif 8 maars
Acteurs et Actrices des Temps Présents

NEWSLETTER